• English
  • Slovenčina

EDISON - študentský projekt elektromobilu študentov Žilinskej univerzity

 

Projekt svojím zameraním vychádza z Európskej stratégie pre čisté a energeticky úsporné vozidlá z 28.4.2010 podľa Oznámenia komisie Európskemu paralmentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a Sociálnemu výboru. Európska stratégia od r. 2011 má zabezpečiť aplikáciu demonštračného projektu o elektromobilite v rámci európskej iniciatívy pre ekologické automobily s cieľom posúdiť správanie spotrebiteľov a podporiť informovanosť o všetkých druhoch elektrických technológií ako aj s cieľom otestovať nový vývoj v oblasti normalizácie týkajúcej sa elektrických vozidiel.

 

V apríli 2010 Európska komisia prijala stratégiu pre čisté a energeticky úsporné vozidlá, kde vyzýva európsky parlament na podporu vzdelávania kvalifikovaných odborníkov na projektovanie a výrobu inovačných vozidiel, aby európski výrobcovia automobilov mali k dispozícii vhodne kvalifikované pracovné sily.